Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba model: DT01ABA100V cho anh Tuấn (O988226195). Ổ không nhận do chết cơ, đã tháo cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *