Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad nặng
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB cho anh Huy (o961617607) ngày 18/7/2016.  Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng. Dữ liệu được phục hồi thành công bà bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu Toshiba 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *