Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB bad nặng
Rate this post

– Ngày 26/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5059GSX cho anh Hoàng(O982101483). Tình trạng Bad nặng. Chúng tôi đã  lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *