Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB bị chết cơ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 18/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là chị Quyên (O975646654). Nguyên nhân ổ cứng Toshiba 500GB bị chết cơ. Sau khi kiểm tra và xác định nguyên nhân công ty chúng tôi đã tiến hành lấy lại toàn bộ data cho chị Quyên ngay sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu-Toshiba-500GB

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *