Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB, model: MQ01ABD050 cho anh Hà (o986638138) ngày 22/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không kết nối được với máy tính. Nguyên nhân bị chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu MQ01ABD050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *