Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất dữ liệu do chia lại ổ

Rate this post

– Ngày 29/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050 cho anh Thư(o902 569 886). Nguyên nhân là do  khách hàng chia lại ổ mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đợc phục hồi và gửi lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button