Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB xóa nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB xóa nhầm
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABF050 cho chị Trang (o947228890) ngày 14/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng mất dữ liệu do xóa nhầm. Trong ngày toàn bộ dữ liệu được khách hàng phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu MQ01ABF050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *