Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba bị chết cơ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Ngày 08/04/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 40G B model: MK4025GAS. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Kim Sichan – 01645507366.

phục hồi dữ liệu MK4025GAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *