Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ổ cứng của anh Giang trong tình trạng đột ngột không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng ¼ đầu từ. Ngày 20/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6476GSX cho anh Giang – 0903431363. Khách hàng đã nhận lại toàn bộ dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu MK6476GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *