Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba kêu lẹt xẹt

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba kêu lẹt xẹt
Rate this post

Anh Quân – 0988708908 mang ổ cứng tới yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba không nhận, kêu lẹt xẹt. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 05/04/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng. Ổ cứng Toshiba 250GB model: MK2565GSX.

phục hồi dữ liệu MK2565GSX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *