Phục hồi dữ liệu ổ cứng Westenr 500GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 6-9-2017 công ty nhận phục hồi dữ liệu cho chị Phương – (O97311x995). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW được xác định trong tình trạng bị chết cơ. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho chị Phương.

cuu-du-lieu-loi-dau-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button