Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB bad sector, đầu đọc kém

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB bad sector, đầu đọc kém
Rate this post

– Ngày 21/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho chị Hằng (O974945294). Nguyên nhân Bad sector, đầu từ đọc kém. Dữ liệu được lấy lại 100% và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *