Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 10/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600JD cho anh Thành(o988739028). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ.  Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *