Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho anh Vinh(O915152428). Do chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *