Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB chết cơ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AABS cho anh Duy (o965261357) ngày 14/7/2016. Tình trạng ổ cứng không nhận. Công ty tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
phục hồi dữ liệu WD1600AABS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *