Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho anh Hoàng(o983220235). Nguyên nhân Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *