Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 20/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS cho anh Hoàng(o983220235). Nguyên nhân Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 160GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *