Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 7/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EAVS cho anh Tưởng (O977003503). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân do chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *