Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 5/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EARS cho Cô Vượng (O913049287). Nguyên nhân ổ không nhận. Tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *