Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 12/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Chinh(O987204997). Ổ không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *