Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 20/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho chị Hạnh(O971045297). Ổ không nhận do lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *