Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 15/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10SPCX cho anh Đức (o976377337).  Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu đã được lấy lại toàn bộ cho khách hàng sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *