Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/3 đầu từ

Ngày 09/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Huyền – 09165xx468. Ổ cứng Western 1TB model WD10EZRX. Theo mô tả của khách hàng là ổ cứng không nhận, đã cắm điện thử vài lần nhưng không được. Tổ kỹ thuật đã đã tiến hành kiểm tra và xác định ổ đang bị hỏng 1/3 đầu từ. Công ty đã khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho chị Huyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button