Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Hùng (o974963631)  ngày 21/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng  hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD10JMVW

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *