Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 1/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW  cho anh Việt (O963798054). Ổ không nhận. Nguyên nhân do hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *