Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bad nặng
Rate this post

– Ngày 28/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Phúc(O987577938). Tình trạng ổ bad nặng. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *