Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị Bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị Bad sector
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AVVS cho anh Đức (o975924589) ngày 20/7/2016.  Hiện tượng ổ cứng kết nối với máy tính bị treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD2500AVVS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *