Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 24/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Khương (O982654774). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *