Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 24/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Khương(o982654774). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *