Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB ghost nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB ghost nhầm
Rate this post

– Ngày 8/2/2017 cuudulieuhdd tiếp nhận ổ cứng của anh của anh Tiến (O962122121). Ổ cứng Western 250GB model: WD2502ABYS bị mất dữ liệu do Ghost nhầm bị gộp ổ. Trong ngày data được bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *