Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250Gb lỗi đầu từ

5/5 - (1 vote)

Ngày 30-11-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Trang SĐT 09048xx594. Ổ cứng Western 250Gb model: WD2500AAKX trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được khôi phục trọn vẹn và giao cho khách hàng.

7073 ổ cứng Western 250Gb lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button