Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 27/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRX cho khách hàng (O977248028). Hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *