Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 07/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Tú (O988088555). Ổ không nhận do lỗi 2/8 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *