Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB Bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB Bad nặng
Rate this post

– Ngày 17/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT cho anh Quý (O902162026). Ổ bị Bad nặng. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *