Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị virus mã hóa dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị virus mã hóa dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị virus mã hóa dữ liệu
Rate this post

– Ngày 22/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB cho anh Toàn (o976713468). Nguyên nhân virus mã hóa dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *