Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – O913214134. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *