Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 21/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BPVT cho anh Trường(O935683286). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *