Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

Ngày 29/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT cho Khách hàng (O961687686). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *