Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 3/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho anh Chung(O916504302). Ổ không nhận. Hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *