Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 5/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BMVU cho anh Hưng (o986180968). Ổ cứng khi khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Chúng tôi tiếp nhận phiếu và kiểm tra xác định ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *