Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB chết cơ
Rate this post

– Ngày 29/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRZ cho anh Thành (O944222191). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *