Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 09/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRX cho anh Vỹ(o985334814). Nguyên nhân ổ không nhận do lỗi 2/7 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *