Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng Firmware

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng Firmware
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB model: WD30NMVW cho chị Minh (o915487951) ngày 2/7/2016. Ổ cứng bị lỗi hỏng Firmware. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD30NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *