Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 05/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRZ cho anh Quỳnh(O966787962). Tình trạng ổ không nhận do lỗi 1/6 đầu từ. Tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 3TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *