Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 40GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 40GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 40GB bị chết cơ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 25/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuyên (O916119582). Ổ cứng Western 40GB model: WD400. HDD được cứu dữ liệu- 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận trong tình trạng bị chết cơ, đĩa kém. Theo yêu cầu của anh Tuyên, dữ liệu được chúng tôi lấy lại hoàn toàn.

Phục hồi dữ liệu Western 40gb

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *