Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500 chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500 chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500 chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX vào ngày 04/06/2016 tình trạng mang tới bị chết cơ, đã mang qua nơi khác can thiệp nhưng không thành công. Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh Lâm – 0989799358

Phục hồi dữ liệu WD5000AAKX

Check Also

11-1 Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị lỗi đầu đọc5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *