Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB Bad sector nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB Bad sector nặng
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu cứng Western model: WD5000AAKS cho anh Nam (o978860047)  ngày 5/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng treo đơ, không truy xuất được dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị mất định dạng do Bad Sector nặng. 100% dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu WD5000AAKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *