Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 28-9-2017 phục hồi dữ liệu cho anh Ái SĐT O9781xx189. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT trong tình trạng bị chết cơ. Data được công ty cứu lại thành công và bàn giao cho anh Ái.

6855 ổ cứng Western 500GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *