Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài đè Windows

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài đè Windows

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài đè Windows
Rate this post

– Ngày 22/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Thắng(O987702570). Tình trạng Cài đè Windows lên ổ D. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu đượ lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *