Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài đè Windows

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài đè Windows
Rate this post

– Ngày 22/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Thắng (O987702570). Tình trạng Cài đè Windows lên ổ D. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu đượ lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *