Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 23/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho công ty  Tuấn Sơn(O968805639). Nguyên nhân chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục 100% dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *