Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 9/12/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS cho anh Nhất (O988901527). Ổ không nhận chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *