Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 03/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tuấn(O986445116). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *